ทำเนียบครู

   
 
นายเดชา จารุชาต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
 
   
 
นายบุญชุม มีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอโนทัย สนประเทศ
ครูชำนาญการ
นางศจี เพ็งวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา จันทร์ดวงดี
ครูชำนาญการ
นายสวัสดิ์ ดำคำ
ครูชำนาญการ
นายธนู เตชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดุษณีย์ ทองเพ็ชร์
ครูชำนาญการ
นางพรธนา มุ้งทอง
ครูชำนาญการ
นายพัลลภ ชูเนียม
ครูชำนาญการ
นางบานเที่ยง ยอดคำ
ครูชำนาญการ
นางมยุรี คงนุ่น
ครูชำนาญการ
นางพิมพัฒน์ จันทร์รัตน์
ครูชำนาญการ
 
 
  นายพิเชษฐ์ กุลศิริ
ครูชำนาญการ
นางริสรา ปั้นคุ่ย
ครูชำนาญการ
 

Advertisements