ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

 

ผอ.เดชา  จารุชาต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) และ คณะครู

กิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมแห่งความสำเร็จไทยรัฐวิทยาภาคเหนือกลุ่มสักทอง
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑  วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ จัดโครงการชมรมรักษ์พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจ งดงามเข็มแข็งหนักแน่นมีทักษะและความ
สามารถในการคิดในทางสร้างสรรค์ มีภูมิต้านทานต่อกระแสแห่งความเสื่อมที่ ยั่วยุได้
…….อ่านรายละเอียด…….

โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ ได้จัดโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยไปทำ
กิจกรรมบริการต้อนรับและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่น
เช่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวัดพระบรมธาตุ
.…………….อ่านรายละเอียด…………..


โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ มีการจัดกิจกรรมรักการอ่านให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน


โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ จัดขบวนแห่ นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2554

โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) มีการจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑
 

โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก


โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)จัดอบรมนักเรียน
ไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง จ.ลำปาง

 

โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ จัดกิจกรรมพานักเรียน
ไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดชลบุรี

>>>>>> ภาพกิจกรรม<<<<<<


Advertisements
เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by